Notářské služby

Notářské úschovy

Ve smyslu ustanovení § 80, odstavec 1) notářského řádu notář přijímá do úschovy

  • závěti, cenné papíry a jiné listiny,
  • peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám.

Význam úschov podle písmena a) shora je v péči o zajištění bezpečnosti uschovaných listin, zejména závětí či cenných papírů,

význam úschov podle písmena b) shora je zejména v uložení listin nebo peněz u notáře, a jejich vydání dalším osobám podle podmínek, ujednaných při převzetí úschovy.

Z praktického hlediska v případě úschovy listin a zejména peněz za účelem vydání dalším osobám jedná se v současné době o velmi žádaný úkon, zajišťující spolehlivým způsobem vzájemné vztahy a garance dvou stran, spočívající ve finančním plnění ze smluvních vztahů, pokud výplata sjednaného plnění závisí na splnění podmínky, mezi stranami sjednané, a je tak jistotou pro obě strany smluvního vztahu.
Význam pro právní jistotu občanů má zejména úschova finančních prostředků na dobu do splnění skutečnosti, která je na třetí osobě, například se očekává výsledek správního řízení u správního orgánu (například katastrálního úřadu, stavebního úřadu, a pod.)

Ve smyslu ustanovení § 86 notářského řádu notář o přijetí peněz (obdobně podle předchozích ustanovení i o přijetí listiny) sepíše protokol, který musí obsahovat podrobné údaje o žadateli, předmětu úschovy a podmínkách vydání, vyhotovení tohoto protokolu žadatel obdrží. Stejně tak protokolem se zákonem stanoveným obsahem se úschova vydává.(c) 2019 Mgr. Šimon Klein, notář v Praze nabízející notářské služby | Odkazy | Webdesign ABweb.cz