Notářské služby

Převody nemovitostí

Notář sepisuje k žádosti účastníků smluvních vztahů smlouvy o převodech nemovitostí, zejména smlouvy kupní, darovací, smlouvy o zřízení věcného břemene nebo jeho zrušení, smlouvy o zrušení podílového spoluvlastnictví k nemovitostem a majetkovém vypořádání, smlouvy o reálném rozdělení nemovitostí a podobně.

Notář tyto smlouvy sepisuje kvalifikovanou formou, kterou je notářský zápis, který je veřejnou listinou, tedy to znamená, že je to listina nadaná veřejnou vírou, že její obsah je správný a každý, kdo by chtěl tvrdit opak, musí toto své tvrzení prokázat před soudem.
Tato povaha notářského zápisu jako veřejné listiny přispívá k právní jistotě občanů, kteří mají jistotu, že notář před sepisem smlouvy přezkoumá nabývací listiny převodce, prověří stav zápisu nemovitosti v katastru nemovitostí, poskytne potřebnou právní pomoc a radu ve složitých vztazích, doporučí nevhodnější postup a zajistí právní jistotu oběma, resp. více stranám smluvních vztahů.
Nadto je možno posílit právní jistotu smluvních stran při vypořádání kupní ceny pomocí notářské úschovy, jak je uvedeno v samostatném heslu " Notářské úschovy".



(c) 2019 Mgr. Šimon Klein, notář v Praze nabízející notářské služby | Odkazy | Webdesign ABweb.cz